Kurs na prawo jazdy w Płocku tel.513 934 659 ul. Dobrzyńska 39 lub Armii krajowej 2/2 piętro 1, 09-400 Płock

centrum.fabrykakierowcow@gmail.com

Kurs kat. C i C+E

Branża transportowa rozwija się coraz bardziej, a kierowców nadal brakuje. Kurs kat C jest bez wątpienia doskonałą inwestycja w siebie, dzięki czemu z powodzeniem dostaniemy pracę w praktycznie każdej firmie transportowej.

Prawo jazdy kat. C, uprawnia do prowadzenia samochodów o masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, ale uwaga: z wyjątkiem autobusów. Przy kategorii C możemy jeździć zestawem, który składa się z samochodu o masie całkowitej powyżej 3,5 t i przyczepy lekkiej.

Dodatkowo możemy także prowadzić ciągnik rolniczy lub pojazd wolnobieżny. Osoba, która chce uzyskać prawo jazdy kategorii C musi mieć ukończone 21 lat oraz posiadać uprawnienia kategorii B. Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną minimalny wiek do uzyskania uprawnień wynosi 18 lat. Współpracujemy z Urzędami Pracy, dzięki czemu masz możliwości refundacji kosztów kursu!

Kurs prawa jazdy kategorii C+E

przeznaczony jest dla osób, które posiadają kategorię C prawa jazdy, a chcą dodatkowo ciągnąć przyczepę do ciężarówki. Dzięki tej kategorii zyskujemy prawo do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą. Posiadacz kategorii prawa jazdy B i C+E posiada również uprawnienia kat. B+E, podobnie jak przy posiadaniu kategorii C+E i D nabywa uprawnienia kategorii D+E. Osoba, która chce uzyskać prawo jazdy kategorii C+E musi mieć ukończone 21 lat oraz posiadać uprawnienia kategorii B i C. Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną. Minimalny wiek do uzyskania uprawnień wynosi 18 lat.

Współpracujemy z Urzędami Pracy, dzięki czemu uzyskasz refundację kosztów kursu!